برای خانواده ها

کمکهای انجمن معتادان گمنام

آیا شخصی در خانواده یا دوستانتان از مواد مخدر استفاده می کند؟

به عنوان یک عضو خانواده ، شریک زندگی یا دوست یک معتاد در عذاب ، ممکن است بسیار نگران باشید. شاید شما قبلا انواع کمک ها را ارائه داده باشید , چه باید کرد؟ تجربیات ما نشان می دهد که وقتی شخص معتاد تمایل به ترک مواد مخدر را احساس کند ، کمک امكان پذیر است.

این جایی است که Narcotics Anonymous می تواند به شما کمک کند . ما معتادانی هستیم که به یکدیگر کمک میکنیم تا پاک بمانیم و در مسیر بهبودی حرکت کنیم . بسیاری از ما با حضورمرتب در جلسات NA راه خود را برای زندگی مستقل بر پایهٔ بهبودی پیدا کرده ایم . شرکت در NA داوطلبانه و رایگان است . تمایل به قطع مصرف مواد مخدر تنها لازمه عضویت است .

کمکهای پیشنهادی انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام برنامه ای فراهم میکند برای حمایت متقابل از معتادانی که قصد دارند زندگی بدون مواد مخدر داشته باشند. تمام گروه های سنی در NA حضور دارند. حتی معتادان نوجوان یا بسیار جوان نیز می توانند با کمک NA پاک شوند.

اگر فرزند زیر سن قانونی دارید که تحت تأثیر مواد مخدر قرار گرفته است ، ما اعلامیه های موجود در صفحه اطلاعات را که به معتادان جوان یا والدین و سرپرستان قانونی اختصاص دارد ، توصیه می کنیم.

NA صرفاً یک برنامه برای بهبودی شخصی است. ما هیچ روش درمانی ، مشاوره و پیشگیری ارائه نمی دهیم. برای پیشنهادات مربوطه ، لطفاً با مرکز مشاوره دارویی محلی یا پزشکی که به آن اعتماد دارید تماس بگیرید.

آیا به NA علاقه مند هستید؟

اگر مایل هستید با انجمن معتادان گمنام آشنا شوید یا اگر می خواهید اقوام خود را همراهی کنید ، میتوانید در جلسات باز انجمن که حضور افراد غیر معتاد در آن آزاد است شرکت کنید .

در حین جلسات حق صحبت متعلق به افراد معتاد و اعضاء انجمن است . اما شما در صورت تمایل میتوانید قبل یا بعد از جلسات با اعضاء گفتگو و صحبت کنید .

کمک به خانواده ها

NA به طور خاص برنامه ای متعلق به معتادان است . برای شما به عنوان یک عضو خانواده ، پیشنهادات دیگری از سازمان ها و گروه های خودیاری مانند Nar-Anon یا Families Anonymous وجود دارد . انجمن معتادان گمنام وابسته به هیچ یک از این سازمان ها نیست ، و ما هیچ یک از این گروه ها را بیش از دیگری توصیه نمی کنیم . شما خودتان میتوانید در این گروه ها شرکت کنید و شخصاً برای عضویتتان تصمیم بگیرید .